HAKKIMIZDA

MAY YAPI TASARIM olarak markalaşan firmamız, bir tasarım ve aynı zamanda kontrollük, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri sunan ve 2014 yılında Anonim Şirket olarak kurulmuş bir mimarlık ofisidir.

Mimari-İç mimari proje ve uygulamalar ile çalışma hayatına başlayan firmamız halen bünyesindeki tasarım grubuyla ulusal ve uluslararası projelere imza atmaktadır.

Mimar, iç mimar ekibimizin yanı sıra tüm mühendislik disiplinlerinde konusunda deneyimli çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelmesi ile oluşan ekibimiz, tasarım, planlama, içeriğinden mimari proje, konsept proje ve uygulama projeleri ölçeğine kadar, tüm tasarımların gerekli olan teknik şartname ve ihale dosyasını, 3D render, maket ve animasyon görselleriyle hazırlamaktadır.

Kadromuzdaki nitelikli mühendislik ekipleriyle faaliyetlerine önce Proje Yönetimi akabinde mühendislik hizmetlerini sağlıklı olarak vermeye başlamasıyla beraber işi doğru olarak disipline edip kontrollük ve müşavirlik çatısı altında bu güne kadar birçok kamu ve özel kurum ile kuruluşlara profesyonel çözüm ortağı desteği sağlamıştır.

Bu çerçevede müşavirlik başta olmak üzere kontrollük, ve mühendislik hizmetleri konusundaki deneyimli ekibimiz; farklı kapsam ve içerikte binalar ile özellikli teknik kompleks yapılarda yine bunların tüm mekanlarında tasarım boyutuyla ilgili imalat kalemlerini işveren talepleri doğrultusunda hazırlayan veya hazırlatılacak olan projeleri, yine bu kapsamda oluşturan teknik şartname, keşif, analiz, bütçe raporlamaların yer alacağı ihale dosyalarını, uygulama aşamasında hak edişleri, çalışma ve iş programları ile de yapılan tüm imalat sürecinin takibini günlük, haftalık, aylık raporlamalar, bütçe ve ilerleme performanslarının değerlemesini düzenli yaparak işin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

HİZMETLER

TASARIM

Tasarım prosesi, projenin doğasını ve kapsamını belirleyerek hem fonksiyonel hem estetik olarak doğru bir şekilde sonuca giden en önemli adımdır. Eğer bu aşama düzgün bir şekilde gerçekleştirilmediyse, projenin ihtiyaçlarını karşılama ihtimali düşük olacaktır. Başlangıç aşamasında işin çerçevesini iyi anlamak, gerektiği şekilde tanımlayabilmek ve yine gerekli kontrolleri yaparak projeye katma değer kazandırmak çok önemlidir. Bu aşamada proje tasarımının gerçekçi ve doğru olarak başarıya ulaşması açısından herhangi bir eksiklik ve olumsuzluk hemen belirlenmeli ve mutlaka düzeltilmelidir.

UYGULAMA

Uygulama aşaması proje yönetim planında belirlenmiş olan proje gereksinimlerini imalat kalemleri başlığı altında karşılamaya yönelik proseslerden oluşur. Uygulama aşaması insanları ve kaynakları eşgüdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme çabalarını içerir. Ürünler ve tüm uygulamalar proje yönetim planına göre gerçekleştirilmiş proseslerin birer çıktıları olarak oluşurlar. Fen, teknik ve estetik kavramlar çerçevesinde yapılacak doğru uygulamalar hem nihai kullanıcının hem de kaynakların doğru kullanılması açısından son derece önemlidir.

PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır, genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak içindir. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik becerilere sahip ekipler tarafından sürdürülmelidir.

M. ERKAN KAÇAR

1988 yılında Gazi Oniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan ve öğrencilik yıllarında Behruz GINICE. unur ERKMAN, Levent TimURITAN gibi duayen mimarlarla caliserak edindiği bakış açısı ve mesleki deneyimle mimarlığa adım attı. Mimarlığın tüm displinleriyle alakalı hem kendre bit, hem de kurumsal artetlerde yanettelli yapti, 2012 yılından itibaren May Yapı Tasarım etibinin başında gadis,malaring devam etmektedir

OGAN TOPLU

Amerikada Mimarlık eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye dönen, Restorasyon, Renovasyon ve Restitusyon islerinde çalışarak Kamu projelerinin tim safhalarında yer almıştır. 2014 yılından itibaren May Yapı Tasarım bin yesinde mimari ve iç melcan tasarımları ile ağırlıklı olarak uygulama detay projelerinde çalışmaktadır

VEDAT OĞUZMAN

1963 yılı doğumlu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara da tamamlamıştır. 1989 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezuniyetin ardından çoğunlukla şantiyecilik alanında birçok projede yönetici olarak görev almıştır. Bu projeler arasında Konut, Okul, AVM, Sanayi yapıları, Hizmet binaları ve Kültür binaları projeleri yer almaktadır.